Mogelijke complicaties maagoperaties

Obesitaschirurgie zorgt vaak voor een spectaculair gewichtsverlies. Toch zijn dergelijke ingrepen niet risicovrij. Zoals bij iedere operatie bestaat ook bij maagoperatie zoals een gastric bypass, maagring en maagverkleining, de kans dat er zich complicaties voordoen.

Wat zijn de mogelijke risico’s na een maagoperatie?

Zowel op korte als lange termijn kan obesitaschirurgie een impact hebben op je gezondheid. Complicaties zijn immers nooit uitgesloten tijdens of na een chirurgische ingreep.

Risico’s op korte termijn na een maagverkleining, maagring of maagomleiding

De kans bestaat dat je tijdens of kort na de ingreep last krijgt van één of meerdere van volgende zaken:

 • Nabloedingen – Inwendige bloedingen komen weinig voor, maar zijn niet onmogelijk. Zo’n 2 van de 100 mensen krijgt ermee te maken na bijvoorbeeld een maagverkleining.
 • Lekkage – 1 van de 100 patiënten krijgen na een maagverkleining of gastric banding te maken met een lekkage. Dat komt door een klein gaatje dat ontstaan is bij de hechtingen of nietjes. Via het gaatje lekt inhoud van de maag of darmen in de buikholte. Soms brengt dit ook buikvliesontsteking met zich mee.
 • Ontstekingen – Er zijn verschillende ontstekingen die kunnen optreden. Zo kan je last krijgen van een ontstoken buikwond of een blaasontsteking.
 • Longaandoeningen – Denk maar aan een longembolie ten gevolge van een bloedklonter in de aders, longoedegeem door de aanwezigheid van vocht in de longen, een klaplong of een longontsteking. Je vraagt je misschien af “hoe kan een maagoperatie invloed hebben op de longen?” Wel, een buikoperatie heeft effect op je ademhaling. Gecombineerd met de verdoving van de operatie kan dit zorgen voor een oppervlakkige ademhaling waardoor slijm zich in de longen kan ophopen.
 • Trombose – Iedere operatie brengt het risico op trombose met zich mee. Om deze complicatie te vermijden, is de kans reëel dat je bloedverdunners zal krijgen.
 • Hartproblemen – Hartritmestoornissen en een hartaanval behoren tot de mogelijke complicaties tijdens op vlak na de operatie.
 • Nier- of leverproblemen – Na een gastric bypass loop je het risico op bijvoorbeeld nierschade. Dat komt door bacteriële toxinen die in het maagdarmkanaal vrijkomen.
 • Overlijden – Iedere operatie brengt een risico tot overlijden met zich mee.

Minder ernstige complicaties na een maagoperatie

Naast het risico van de ernstige complicaties en potentieel overlijden, moeten we ook rekening houden met een aantal andere, minder ernstige complicaties die evenwel goed behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Littekenvorming
 • Zure oprispingen
 • Urineweginfecties
 • Misselijkheid
 • Lage bloeddruk
 • Tekort aan ijzer en/of vitaminen
 • Krampen
 • Diarree,
 • Tijdelijk haarverlies

Loop je meer risico bij een maagverkleining dan bij een gastric sleeve of banding?

Obesitasingrepen waarbij de voedselabsorptie en vertering wordt aangepast leiden meestal tot een sneller en groter gewichtsverlies in vergelijking met de louter restrictieve procedures. Maar dat is niet alles, ze houden ook een groter risico in. De kans op complicaties en nevenwerkingen stijgt namelijk naarmate het verteringsproces ingrijpender gewijzigd wordt.

Dr. Yannick Nijs contact | Obesity Centre Brussels

Dr. Yannick Nijs
Colorectale chirurg

St-Michiel Europaziekenhuis
Linthoutstraat 150, 1040 Brussel

+32 470 588 537
+32 2 614 37 20

Contacteer onsMaak een afspraak

Ga de strijd aan met obesitas

Ons team luistert naar jou en bepaalt een multidisciplinaire aanpak op basis van je situatie.
Wil je de eerste stap zetten naar een nieuwe versie van jezelf? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Maak je afspraak