fbpx

Sleeve gastrectomie: dit wil je weten!

By september 28, 2022Behandeling
Arts geeft advies omtrent obesitaschirurgie

Sleeve gastrectomie, gastric sleeve, maagverkleining… het zijn allemaal synoniemen. Concreet komt het erop neer dat een deel van de maag chirurgisch verwijderd wordt. Gemiddeld wordt zo’n 60 tot 80% van de maag weggenomen.

Hoe kan een sleeve gastrectomie helpen tegen obesitas?

Een sleeve gastrectomie helpt patiënten opnieuw controle te hebben over hun gewicht.

Deze restrictieve ingreep maakt je maag letterlijk kleiner en zorgt ervoor dat je je nadien sneller voldaan voelt. Je zal bijgevolg minder eten.

Is een sleeve gastroplastie voor iedereen?

Illustratie van een patiënt in het operatiekwartier.

Obesitaschirurgie is bij wet aan enkele voorwaarden onderworpen. Zo moet je minstens 18 jaar zijn om in aanmerking te komen om een dergelijke operatie te laten uitvoeren. Ook het BMI wordt in rekening gebracht in functie van een mogelijke terugbetaling. Een sleeve gastroplastie vereist een minimum BMI van 40. Wanneer iemand lijdt aan andere aandoeningen, is een operatie een optie vanaf een BMI van 35.

Daarnaast wordt je onderzocht door een multidisciplinair team dat bepaalt of een dergelijke operatie de beste behandeloptie is voor jou. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat obesitaschirurgie geen gemakkelijkheidsoplossing is. Pas wanneer andere behandelingen zoals dieet en andere vormen van begeleiding niet hielpen, wordt chirurgie overwogen.

Wat mag je verwachten van een sleeve gastrectomie?

Endoscopisch versus laparoscopisch

Een endoscopische sleeve gastrectomie

Deze ingreep is relatief nieuw. De maag wordt via een speciale techniek met een gastroscoop, langs de mond, verkleind. De maag wordt van binnenuit verkleind met behulp van enkele hechtingen. In tegenstelling tot een klassieke maagverkleining, zie je geen littekens na de operatie.

Een laparoscopische sleeve gastrectomie

Bij deze operatie wordt de maag tot 80% verkleind door een deel effectief te verwijderen. De maag wordt gereduceerd tot een smalle buis. Dit is ook waar de naam “sleeve” vandaan komt. De smalle buis zorgt ervoor dat je minder voeding nodig hebt om voldaan te zijn. Deze ingreep duurt gemiddeld 30 minuten tot één uur en wordt uitgevoerd via een kijkoperatie.

De voordelen

Een dergelijke ingreep heeft ook enkele voordelen. Zo brengt een maagverkleining minder vaak een vitaminetekort met zich mee.

Gewichtsverlies

Het is onmogelijk om hier een vast cijfer aan te kleven. Het resultaat is strikt persoonlijk. Hoe beter een patiënt het voedingsadvies opvolgt en daarnaast ook voldoende beweegt, hoe beter de resultaten zijn. Sommige patiënten verliezen tot wel 30 kilogram in amper 6 maanden.

Mogelijke complicaties

Net zoals bij elke chirurgische ingreep zijn bij een maagverkleining complicaties nooit volledig uitgesloten. Als je beroep doet op een ervaren chirurgisch team, dat de techniek van de ingreep perfect in de vingers heeft, blijven de risico’s evenwel tot een minimum beperkt.

Mogelijk complicaties bij een maagverkleining zijn onder meer:

Illustratie van een obesitaschirurg

  • Bloedingen
  • Infecties
  • Een slechte wondgenezing (vooral bij patiënten die roken of die diabetes hebben)
  • Moeite met slikken tijdens de eerste weken na de ingreep
  • Een lekkage door een slechte afsluiting van de wonde: als deze ernstige complicatie tijdig herkend wordt, kan ze goed behandeld worden. De chirurg zal in dat geval een gastroscopie uitvoeren om het lek te dichten.

Om dergelijke complicaties te vermijden, is het cruciaal de voedingsadviezen van het behandelende team strikt te volgen. Ook een goede wondzorg is van groot belang. Ten slotte wordt het ook afgeraden om gedurende twee à drie weken na de ingreep belastende activiteiten (sporten, zware lasten tillen, …) uit te voeren. Bouw daarna je activiteiten rustig op.

Nog vragen over een maagverkleining?

Wij schreven een artikel over de 10 meestgestelde vragen over een maagverkleining. Ideale lectuur als je je in deze materie wil verdiepen.

Persoonlijk advies over een sleeve gastrectomie

Meer informatie over de mogelijke ingrepen waaronder een maagverkleining

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of een sleeve gastrectomie de meest geschikte chirurgische ingreep is voor jou. Mogelijks past een maagband of maagomleiding beter dan een maagverkleining. Iedere ingreep bespeelt de energiebalans op een andere manier. Zo kan een ingreep restrictief werken en/of malabsorptief.

In onze praktijk leggen we alle opties op tafel. We vergelijken de verschillende ingrepen en bespreken alle voor- en nadelen. Daarnaast luisteren we naar jouw verhaal. Door vertrouwd te raken met jouw situatie, kunnen we samen bepalen welke van de mogelijke ingrepen een antwoord biedt op je noden.

Maak hier jouw afspraak.

Deze artikels zullen je misschien ook interesseren